Bjørgum Mekaniske AS:

Innovasjon
Kvalitet
Stålkontroll...

Frå serieproduksjon med ekstreme kvalitetskrav – til utvikling av komponentar og deler, der erfaring og praktisk sans er avgjerande for eit godt resultat

Bjørgum mekaniske - Tilsette
10 dyktige og
engasjerte tilsette
Bjørgum mekaniske CNC-maskiner
7 effektive
CNC-maskiner
Maskinering opp til L:5000 / ø800 mm
Maskinering opp til L:5000 / ø800 mm
Honing i ø5–16 mm, Ra
Honing i ø5–16 mm, Ra<0,1

Om oss

Ny teknologi
- gamal fagkunnskap

Bjørgum Mekaniske AS starta i det små for over 20 år sidan, av Stig Ove Bjørgum. Maskinbygging for Skeie tre AS og Hardanger sylvplett AS danna grunnlaget for vekst og produksjon av det velkjente Bjørgums dobbelskjær. Gründerskap kombinert med sans for å finna gode løysingar har heile tida vore fundamentet. Leveransar til oljebransjen har danna grunnlaget for vekst. I seinare tid har maskinering for olje- og gassbransjen tatt over.

Bjørgum Mekaniske flytta i 2021 inn i nytt lokale på Istad industripark, 10 minutt frå Voss sentrum. Her driv firmaet både serieproduksjon og maskinering av unike deler og komponentar til fleire bransjar. Me utfører maskinering etter kunden sine krav og spesifikasjonar. Har du ei oppgåve med spesielle krav, blir me gjerne med å løyse denne i fellesskap. Me har lang erfaring med levering av produkt med korrekt kvalitet og toleransekrav til avtalt tid. 

DNV Sertifisering

Viktig

Kvalitetssystem

Bjørgum mekaniske AS jobbar etter eit internt kvalitet system. 

I 2022 vart kvalitetssystemet sertifisert av DNV etter ISO9001:2015.

Sidan 2021

Herre i eige hus

Mekaniske verkstader som driv med maskinering og  vil hevde seg i konkurransen ved å levere produkt av høg kvalitet, må i tillegg til CNC, automatisering og innovasjon også ha tidsriktige og tenlege lokale.

I 2020 starta bygginga av nye industrilokale på Istad Industripark. Sommaren 2021 kunne firmaet flytta frå si gamle adresse i Bjørgavegen 34 til nye lokale på Istad industripark. Bygget er utforma etter ynske frå Bjørgum Mekaniske AS, det gjer at ein kan driva meir effektivt og systematisk enn før.

0
Kvadratmeter for effektiv drift:

Kontakt

Me høyrer gjerne frå deg

Ver venleg å fyll inn dette feltet
Adresse

Bjørgum Mekaniske AS

Telefon
(+47) 56 52 19 70
E-post

post@bjoergum.com