Om oss

Image
Image

Maskinering og CNC

Maskineringsbransjen og mekaniske verkstader har gjennomgått ein betydeleg utvikling dei siste åra, drive av aukande krav til kvalitet, effektivitet, og leveransedyktigheit. Dette har blitt mogleg takka vere avanserte teknologiar som CNC (Computer Numerical Control), automatisering, innovasjon og kontinuerleg utvikling. 

CNC-teknologi har revolusjonert produksjonsprosessar i maskinindustrien. Ved å bruke datamaskinprogrammering til å styre maskiner har ein oppnådd eineståande presisjon og konsistens i produksjonen. CNC-maskiner kan bearbeida material som metall, plast og tre med utruleg presisjon, noko som er avgjerande for bransjar som olje, der sjølv dei minste feil kan føra til store konsekvensar. Bjørgum Mekaniske har i dag 7 CNC maskiner.

Maskinering av smådelar

Dei minste maskinene går med stangmater og kan masseprodusere smådelar med veldig fine toleransar. Bjørgum Mekaniske AS har og god erfaring med etterbehandling av smådeler for å få eit premium sluttprodukt.

Image

Maskinering av større delar

Av dei største maskinene me har kan me nevne to 5-akse maskineringssenter av typen Mazak Integrex-400 og Mazak Integrex-500. Integrex-500 kan maskinere 3000 mm lange deler og har hydraulisk brille som går frå 100 mm til 410 mm.

Den siste maskina som er installert er ei DNsolution Puma700XLY med dreiielengde 5000 mm.

Automatisering og innovasjon

Automatisering har også spelt ein betydeleg rolle i maskineringsverkstader. Robotiserte system og automatiserte produksjonslinjer har gjort det mogleg å redusere arbeidskostnader og auke produksjonshastigheit. Dette har ført til auka effektivitet og reduserte feil, noko som er spesielt viktig i bransjar med strenge kvalitetsstandardar som olje- og gassindustrien.  


Gjennom åra har Bjørgum Mekaniske tilpassa seg den rivande utviklinga gjennom investeringar i avanserte maskiner, utvikling av spesialiserte verktøy og programvare, og opplæring av personalet for å kunne utnytte dei nyaste teknologiane på best mogleg måte. I tillegg er me fleksible og tilpassingsdyktige når det er behov for å finne løysingar og levere spesialprodukt.

Bjørgum mekaniske AS har lang erfaring med å løyse komplekse utfordringar der standardutstyr ikkje strekkjer til. Til utvikling av spesialverktøy og maskiner bruker Bjørgum mekaniske Solid Works. Så om du har ei vanskeleg oppgåve kan det godt vere me kan hjelpe deg med å løyse den.

Image

Velkomen til oss!

I tillegg til oljebransjen betjener mekaniske verkstader med CNC maskinering også ei rekkje andre bransjar som stiller høge krav til kvalitet og leveransedyktigheit. Dette inkluderer luftfartsindustrien, bilindustrien, medisinsk utstyr, forsvarssektoren, og meir. Dei avanserte teknologiane og prosessane som blir brukt i moderne maskinering, gjer det mogleg å produsere presisjonskomponentar for ei rekkje bruksområde.

Men uavhengig av utstyr og produksjonslokale, er det fagfolka som er viktige. Kontroll og punktlegheit må til, og dei personlege relasjonane til kundar og leverandørar vil alltid vere viktig for Bjørgum Mekaniske AS. Ta gjerne turen innom Istad, adressa vår er Dalsmoen 54, 5709 Voss.  

Dagleg leiar: Stig Ove Bjørgum, tlf: 95 15 82 00. 

Send forespørsel til post@bjoergum.com 

Organisasjonsnummer: NO 982104211 MVA